Inteligentna alternatywa dla drabin, podestów i rusztowań

LEARN

Linia produktów Power Towers może zredukować liczbę wypadków potencjalnie wypadkowych, aby uczynić miejsce pracy bezpiecznym i spełnić cele firmy w zakresie ciągłej poprawy warunków pracy jej operatorów. Wszystkie rozwiązania obejmują: w pełni strzeżone pomosty i zabezpieczenie poręczy, aby zapewnić operatorowi bezpieczeństwo od podłoża; automatyczne koła blokujące utrzymują maszynę w pozycji nieruchomej w poziomie, gdy pracownik jest podniesiony.