Inteligentna alternatywa dla drabin, podestów i rusztowań

Filozofia projektowania

Wszystkie nasze produkty powstają w wyniku rozpatrzenia wniosku i pracownika. Dostarczamy rozwiązania, które są proste, łatwe w utrzymaniu, ergonomiczne i ekonomiczne, o długim cyklu życia produktu.

Angażujemy operatorów, inżynierów, ergonomistów, kierowników ds. bezpieczeństwa i projektów w początkowym etapie opracowywania koncepcji, aby zapewnić, że gdy nasi inżynierowie rozpoczną projektowanie, na czele procesu opracowywania znajdą się użytkownik i aplikacja.

Projektujemy i cyklicznie testujemy nasze produkty tak, aby były one trwałe i bezproblemowe. Używamy najnowszych technologii czujników ruchu, aby określić siły, które są stosowane do ciała, aby upewnić się, że nasze produkty będą wygodne w użyciu. Pełna oferta jest zgodna z europejską dyrektywą maszynową EN280 i dyrektywą ANSI. A92.20.