Inteligentna alternatywa dla drabin, podestów i rusztowań

Seria Nano SP
NANO_SP_LOWERED_34FR_SIDE_RIGHT

Najlepszy w samobieżnych, o niskiej wadze i niskim poziomie dostępu.

Cechy nano SP

  • W pełni samobieżny, nawet w pełni podniesiony
  • Prosty, intuicyjny, pojedynczy joystick dla wszystkich funkcji
  • Zerowy promień skrętu
  • 4,50 m Wysokość robocza
  • Waga tylko 500 kg, możliwość pracy na podniesionej podłodze dojazdowej (dopuszczenie Kingspan®)
  • Może być transportowany standardowymi 500 kg wózkami widłowymi.
  • Ultra kompaktowe wymiary tylko 1,22 m x 0,75 m powierzchni użytkowej
  • Duży rozmiar podestu 1,50 m x 0,73 m (wysięgnik wydłużony)
  • Pokład wspornikowy o długości 0,50 m dla zasięgu nad przeszkodami
  • Automatyczna ochrona przed wybuchem