Inteligentna alternatywa dla drabin, podestów i rusztowań

O NAS

Bezpieczeństwo przeszło długą drogę; płaskostopniowa drabina schodowa została opatentowana przez Johna H. Balsleya w 1862 roku. Termin "Low-Level Access" opisuje obecnie zupełnie nowy sektor specjalistyczny w branży dostępu. Termin ten jest zwykle używany do określenia pracy w środowiskach o wysokości roboczej do 5,5 metra, na płaskich, równych powierzchniach, przy użyciu ręcznego lub zasilanego sprzętu dostępowego.