Inteligentna alternatywa dla drabin, podestów i rusztowań

Istnieje silny związek pomiędzy wydajnością a bezpieczeństwem. Świadczenia te obejmują poprawę zadowolenia i morale pracowników, zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby i roszczeń odszkodowawczych pracowników, a także zmniejszenie absencji i rotacji pracowników.